اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵

فروشگاه شیرآلات صنعتی نمونه فردآب

تلفن

  • ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵

خروجی اخبار